Dopłaty do rowerów elektrycznych w Polsce - ile i od kiedy?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych (potrwają od 4 do 18 lipca 2024 r.) dotyczące projektu programu priorytetowego „Mój rower elektryczny”. 300 mln zł - tyle NFOŚiGW planuje przeznaczyć na dopłaty do zakupu elektrycznych rowerów ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Oczywiście - nie jest to jeszcze 100% informacja o rozpoczęciu dofinansowania - jest to ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ustawy/programu priorytetowego "Mój rower elektryczny". 

300 mln zł - na co i dla kogo?

Projektowany program przewiduje dotacje do zakupu nowych rowerów elektrycznych, w tym także cargo i wózków rowerowych. Planowane jest dofinansowanie w wysokości do 50 proc. i nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku rowerów elektrycznych i nie więcej niż 9 tys. zł w przypadku elektrycznych rowerów cargo i wózków rowerowych. Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby indywidualne, samorządy oraz przedsiębiorcy określeni w projekcie programu. Po konsultacjach społecznych rozpocznie się proces zatwierdzania zasad programu priorytetowego.

Do dofinansowania będzie można zgłaszać zakup nowego roweru oraz roweru cargo o szerokości do 0,9 m, a także nowego wózka rowerowego o szerokości powyżej 0,9 m. Musi to być pojazd poruszany siłą mięśni osoby nim jadącej, wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym).

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 46 667 szt. rowerów.

Intensywność dofinansowania
1. Nabycie w formie zakupu roweru elektrycznego - do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł.
2. Nabycie w formie zakupu roweru elektrycznego transportowego (cargo) oraz wózka rowerowego - do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 9 tys. zł.

Beneficjenci
1) osoby fizyczne;
2) jednostki samorządu terytorialnego;
3) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 236). Przedsiębiorstwa, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie muszą prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną PKD:

  • 49.41.Z - transport drogowy towarów;
  • 53.10.Z - działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego);
  • 53.20.Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska;
  • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Dofinansowanie dla 46 667 szt. e-rowerów - od kiedy?

Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2025-2029, w tym:
1) zobowiązania (rozumiane jako zawieranie umów) podejmowane będą do 30.06.2029 r.
2) środki wydatkowane będą do 31.12.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2025-2029 lub do wyczerpania alokacji. Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW (Operatora Funduszu Modernizacyjnego).

 

TYLKO PAMIĘTAJMY - TO SĄ NA TEN MOMENT JEDYNIE ZAŁOŻENIA. O FINALNYM KSZTAŁCIE PROJEKTU POWIADOMIMY GDY BĘDĄ ZNANE SZCZEGÓŁY.

 

Od kiedy dofinansowanie do elektryków w BikeChill.pl?

Jak tylko program zostanie zatwierdzony i będzie można realizować sprzedaż z dopłatami - to rowery elektryczne z dopłatą będą u nas dostępne. Natomiast już teraz przygotowujemy dla Was stronę, na której poszczególne rowery będą prezentowane, by ułatwić Wam wybór wówczas, gdy będziecie mogli skorzystać z dopłat!

Link do strony z opisem rowerów elekrycznych z dopłatami znajdzie się tutaj: [LINK]